Esperanta rimaro - O

El Vikilibroj

Esperanta rimaro

O[redakti]

bo- do. ego Hugo. ho. lo! alo halo Akelo/o polo noo. No/a Alcino/o po. Po.(poe) karo hero pro. tro. retro veto Zoa. benzo protozo spermatozo

adob hidrofob Niob/a Ijob Jakob lob glob snob pob rob karob mikrob aprob

-obl nobl


kobr sobr oktobr

aboc negoc noc feroc groc

diboĉ pioĉ brioĉ noĉ poĉ broĉ kroĉ riproĉ kartoĉ voĉ

-oĉj

od eŝafod efod pagod period triod Hesiod jod kod lod alod renklod eksplod mod komod akomod nod anod sinod miriapod antipod pseŭdopod cefalopod klopod rod marod brod erod Herod Nimrod korod prod elektrod sod iksod rapsod katod metod leontod vojevod epizod

vodk

jodl modl

Zamenhof.

lof hipertrof strof katastrof apostrof sof tof stof ŝtof teozof filozof

pantofl

gofr koir

oft soft

dog buldog pedagog demagog sinagog jog log genealog dialog dekalog analog mineralog katalog epilog eklog geolog arkeolog teolog grafolog biolog sociolog fiziolog ginekolog psikolog filolog etimolog monolog etiolog homolog entomolog frenolog etnolog zoolog apolog antropolog nekrolog meteorolog prolog astrolog mitolog paleontolog patolog egiptolog apog arog brog drog grog pirog trog mensog tog

dogm

ogr

Kamboĝ doĝ loĝ horloĝ

Moloĥ paroĥ

oj! boj hoboj foj goj ĝoj hoj! sekoj levkoj aloj paranoj roj soj Troj/o voj konvoj Savoj ĉizoj

tablojd slojd

gargojl orgojl hojl sojl

fojn kojn pojn

ojstr

lojt

ok. bok bilbok dok diplodok fok sufok hok tomahok maniok tapiok kok salikok oksikok Bankok stafilokok pneŭmokok rokok mikrokok gonokok lok blok brelok flok Ŝajlok mok amok nok Orinok pok kapok epok rok barok Marok parok tarok brok sirok reciprok sok ŝok artiŝok stok Bjalistok Vladivostok vok invok provok ezok

Eteokl Sofokl Damokl binokl monokl Patrokl sokl Temistokl


okr kokr


boks paradoks amfioks ortodoks mioks koks floks ekvinoks toks


dokt dekokt nokt vokt


kolokv

ol. bol abol diabol parabol karambol simbol tombol obol karbol hiperbol col medol idol mandol farandol pendol gondol Eol/o hordeol maleol karneol kreol aŭreol Ŝeol alveol fazeol fol skrofol gol regol tegol ĝigol frangol strangol mongol gogol mogol hol/a alkohol gladiol fiol foliol dariol kariol variol oriol kapriol vitriol petiol viol karmanjol Ginjol kaĵol kol karakol orakol rubekol artikol arvikol fenkol karbunkol drakunkol ranunkol iĥtiokol brokol protokol skol muskol kukol lol pilol mol bemol tremol primol formol kampanol granol fenol galinol pol Apol/o Neapol/o kapol skapol grapol ekstrapol ampol monopol Konstantinopol popol nekropol metropol interpol kupol lupol rol garol Karol barkarol parol drol banderol kapreol kaserol arĝirol pirol Tirol korol trol patrol petrol citrol kontrol sol krisol konsol aerosol tol atol skatol atol petol Kapitol titol Paktol mentol ventol stol diastol pistol epistol sistol apostol piŝtol vol tavol frivol ovol izol kamizol benzol konzol


kolb volb

dolĉ

old kobold fold hold skold herold sold Izold/a


Adolf Kastelgandolf/o golf volf

Olg/a Volg/a


polk


stokholm polm


Eumolp/a polp


bolt adolt dekolt rikolt skolt volt arkivolt


polv solv absolv volv


kolz


dom kondom Sodom begom legom megom zigom hom iom ĉiom idiom kiom aksiom tiom kom glekom slalom Salom/e peplom diplom amom nom renom gnom binom polinom trinom ekonom monom agronom pronom metronom astronom gastronom aŭtonom pom adampom Rom arom brom fibrom drom hipodrom aerodrom pogrom krom krom(ĥrom) merkurokrom Malstrom anstrom kromosom atom epitom fantom simptom Krizostom vom zom rizom


bomb komb katakomb kolomb kulomb plomb aplomb romb tromb tomb hekatomb


ombr skombr nombr sombr


pomp romp tromp stomp


-on oni faraon bon abon ebon gibon leon ĥameleon mirmeleon ambon bombon trombon karbon Sorbon Lisbon bubon don beladon Celadon madon primadon radon kotiledon Posejdon London pardon sardon ordon kordon eon nukleon neon Napoleon Anakreon Akteon fon megafon plafon diktafon telefon Persefon/a ĉifon polifon sifon tifon antifon radiofon ksilofon kolofon gramofon mikrofon saksofon mahagon dragon pentagon vagon poligon argon ĵargon burĝon Cion lecion alcion pandion akordion region medalion galion Pigmalion batalion ilion Ilion bilion milion trilion kamion ĉampion lampion spion klarion Orion orkestrion histrion pasion komision pension bastion kolazion jon rajon krajon vermiljon kariljon postiljon kotiljon buljon kanjon kojon kon diakon lakon flakon drakon ikon leksikon balkon kinkon kokon zirkon gaskon balon galon askalon salon pantalon stalon ŝablon Barcelon melon anemon Babilon diakilon nilon pavilon pilon ipsilon akvilon gajlon Cejlon kojlon ciklon violon kolon Apolon mon mamon admon demon lacedemon Desdemon/a hemon kakemon darkemon flegmon kimon limon Simon timon antinom Salomon gnomon harmon hormon mormon plumon kanon timpanon tenon Agamemnon Junon Laokoon kapon depon piton fripon impon kompon opon pronon dispon ekspon transpon kupon Aaron baron fanfaron Ĥaron makaron maron lazaron dron eskadron kaldron Oberon Ciceron ĉiĉeron Akeron aleron empeneron peron direkteron deŭteron Bajron kron mikron sinkron ronron spron tron latron matron patron citron elektron poltron sinkotron sinkociklotron neŭtron ĉevron son fason kason mason framason unison kalson alenson Robinson person Uson muson Ŝimŝon ton negaton diaton Katon Platon faeton Faeton beton aceton felieton breton kreton Vaŝington barbiton kiton (ĥiton) bariton Triton oksiton paroksiton poziton plankton aŭtokton kanton Kanton menton ponton fronton foton koton ploton monoton proton pepton karton baston Gaston/o eston feston boston ŝton buton teŭton Pluton duon- devon zon gazon blazon amazon diapazon bezon mezon rezon sezon bizon vizon garnizon prizon kanzon ozon


anonc prononc ĉervonc


ponĉ


ond vagabond fond blond anakond mond demimond Rajmond Epaminond respond korespond rond frond sond tond rotond


hipoĥondr tondr

Hajfong gong Kong/o Hong-Kong long oblong spong diftong


ĵongl


alonĝ plonĝ ronĝ sonĝ vd:onĉ, orĝ

onj Kolonj Bolonj Bulonj Burgonj

ĵonk konk ronk bronk


onkl


Alfons respons


-ont mastodont ingvanodont font hont kont rakont renkont arkont diskont melolont volont mont Piemont remont pont desapont front konfront horizont


monstr demonstr

kontr/aŭ montr


bonz bronz


-op hop presbiop Kaliop/a miop etiop Antiop/a perikop sinkop teleskop episkop periskop kalejdoskop stereoskop giroskop elektroskop mikroskop horoskop stetoskop lop galop Penelop/a antilop ciklop skolop pop Pop merop sirop krop makrop trop likantrop filantrop mizantrop heliotrop izotrop Eŭrop hisop top metop stop ŝtop Ezop izotop


kopl Konstantinopl popl stopl


kopr propr


Keops. Pelops. ampelops mops hidrops Cekrops.

adopt kopt sarkopt


or bor/i bor/o labor Debor/a helebor Acor/oj dor ador trobador toreador ambasador matador Ekvador koridor luidor komandor kondor odor komodor pudor meteor for. semafor metafor efor amfor kamfor elektrofor ŝofor Kristofor fosfor mandragor Pitagor rigor angor hor ĥor prior aprior aposterior jor major senjor sinjor monsinjor maĵor deĵor kor akor dekor ankoraŭ rankor Terpsikor/a valor flor deflor pasiflor suflor glor pilor tirajlor tajlor klor (ĥlor) folklor dolor kolor plor esplor mor amor memor sikomor Gomor/a marmor humor rumor tumor Lenor/a tenor ignor minor Elsinor honor sonor por. por/o kapor sapor vapor topor lepor torpor spor stupor teror horor furor prokuror aŭror sor akcesor profesor asesor reĝisor Luksor tensor tor inkubator aligator iniciator gladiator radiator amplifikator oscilator akumulator manipulator amator reformator transformator bukcinator denominator gubernator alternator uzurpator numerator generator literator orator karburator kurator kondensator ekscitator prestidigitator spektator diktator komutator elevator ekvator fetor pletor retor debitor kreditor klitor monitor repetitor inkvizitor aktor reaktor redaktor faktor traktor defektor Hektor lektor reflektor inspektor prospektor rektor direktor sektor liktor Viktor doktor konduktor kantor mentor stentor kontor promontor motor notor rotor redemptor interuptor stertor kastor Kastor Adamastor pastor Nestor kvestor koadjutor putor aŭtor fluor vor favor langvor likvor pulvor fervor revizor divizor provizor infuzor

orb eŭforb korb morb sorb absorb

forc divorc ekzorc


porĉ sorĉ torĉ


ord bord babord tribord Ford. Oksford agord hord fjord kord akord rekord mizerikord klavikord konkord diskord lord mord nord pord tord


orf amorf torf


Georg morg/aŭ. sorg zorg


forĝ gorĝ


fork Novjork kork. pork


orl

dorm form uniform inform konform kloroform platform norm enorm ŝtorm


orn dorn forn korn unikorn kaprikorn lorn morn torn kotorn ristorn


korp sorp


bors dors kors mors rimors tors


forst


ort aort abort fort akvafort komfort hort kohort kort eskort mort port porto. haport deport kolportþ import sport pasport eksport sort risort tort retort fuort vort


korv morv


raos bos ambos kalvados fos pafos kokos flos glos ĵos kolos molos ŝlos termos Kanos/a Minos merinos epos ros Barbaros bros dros eros gros spros ŝos albatros patos etos provos


bosk kiosk mosk agnosk


Moskv

kosm mikrokosm

ost eost fost ariost periost kost pentekost most post. prepost ripost impost kompost rost starost frost tost vost


ostr klostr kolostr rostr


galoŝ giloŝ klos koŝ poŝ Aĥaŝveroŝ groŝ

droŝk


moŝt poŝt impoŝt


-ot Cebaot bot ĵabot rabot sabot robot dot antidot anekdot herodot sacerdot beot fot got fagot bigot Golgot/a redingot ergot hot! idiot aĝiot manihot Donkiĥot griot patriot jot kojot kot terakot kalikot trikot abrikot bojkot markot narkot skot biskot ŝkot lot Lot. balot kaĉalot helot zelot flot glot poliglot melilot pilot kamlot plot komplot dorlot kulot mot perlamot ŝamot marmot not kanot genot knot gimnot hipnot pot kapot depot kompot despot rot karot marot erot pierot sklerot frot grot bankrot skrot sprot trot fokstrot ŝot litot asimptot hotentot vot gavot pivot kvot alikvot eskvot azot ekzot kreozot miozot


poŭp


ov bov anĉov Padov Jehov kov Krakov alkov blov mov nov Kasanov/a Ĝenov pov brov prov trov ŝov Betov litov Mantov stov


bovl


kovr pulovr manovr povr


-oz doz buldoz Bordoz apoteoz metamorfoz skabioz simbioz precioz grandioz Berlioz serioz furioz kurioz kolĥoz glikoz metempsikoz viskoz mukoz loz aloz ankiloz Toloz nebuloz tuberkuloz celuloz moz ekimoz mimoz almoz osmoz endosmoz diagnoz prognoz poz ripoz impoz ekspoz supoz roz sakaroz skleroz ciroz piroz kroz kloroz moroz proz neŭroz psikoneŭroz dermatoz laktoz virtuoz nervoz