Esperanto für den amateurfunk

El Vikilibroj
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Enkonduko Einleitung
Tiu libro provas liveri tiun Esperanton, kiun la radio-amatoro bezonas. Ĝi ofertas speciale la parolmanierojn kaj vortojn de amatora radio. Sed ĝi liveras ankaŭ ĉion gravan de la ĉiutaga lingvo.

Vi vidas je la maldekstra paĝo la saman tekston en Esperanto. Kial tio? Tiel komplikan lingvon komencanto ja tute ne povas kompreni. Memkompreneble, nun ankoraŭ ne.

Komence nur tralaboru la dekstran paĝojn! Nur ĉe "ekzerco" kaj parte ĉe la novaj vortoj la maldekstra paĝo estas dekomence ankaŭ uzenda: kiel helpilo por kompreno kaj por kontrolo de viaj tradukoj kaj ekzercoj.

Sed jam ĉi tie promeso:

Se vi sukcesos daŭre resti kaj tralabori tute tiun ĉi libron, tiam vi jam devus povi kompreni relative komplikajn tekstojn kiel tiun ĉi ankaŭ en Esperanto. En kiu alia lingvo tio estus imaginebla?

Por tiu, kiuj jam pli frue per puŝega metodo, volas decifri Esperanto-tekstojn, ŝlosilo estas en paĝoj 60+61

Pri la "du": La (germanaj) radioamatoroj ne estas samopiniaj pri tio. Parto uzas inter amatoroj ĝenerale "du", alia parto distingas inter bonaj kaj malplibonaj amikoj. Mi preferas "du" inter amatoroj. Ni aktivas en sama hobio, la "du" estas pli amikeca, kaj en kelkaj partoj de mondo ĝi estas ĝenerale uzata. La angla lingvo konar nur "you", en Skandinavio oni ŝanĝis antaŭ iom da tempo ĝenerale al "du", kaj Esperanto nur konas, same kiel la angla unusolan vorto por du, Sie kaj ihr: vi.

La libro ampleksas 107 paĝojn La aûtoro estas Hans, voksigno dj4pg Ĝi estas skribita plejparte paralele en germana kaj Esperanto. Ĝi enhavas kompletan lernkurson por Esperanto. Speciala atento estas pri la faklingvo kaj fakesprimoj bezonataj por radioamatoraj kontaktoj. Vortaro de 12 paĝoj trilingva sekvas, angla/ham jargon - germana - Esperanto Ankaû rimarkoj (nur en germana) pridiversaj rilataj temoj, i. a. kial lerni tiun lingvon. Mi ofte devias de la lern-temoj per klarigaj tekstoj

Dieses Buch versucht das Esperanto zu vermitteln, das der Amateurfunker benötigt. Es bringt besonderes die Redewendungen un Vokabeln des Amateurfunks. Aber es vermittelt auch alles Wichtig der Umgangssprache.

Du siehst auf der linken Seite den gleichen Text in Esperanto. Wozu das? So komplizierte Sprache kann ein Anfänger doch überhapt nich verstehen. Natürlich, jetzt noch nicht.

Zunächst nur die rechten Seiten durcharbeiten. Nur jeweils bei "Übung" und teils bei den Vokabeln ist die linke Seite von Anfang an mitzubenutzen: als Hilfestellung zum Verstehen und zur Kontrolle deiner Übersetzung und Übungen.

Aber schon hier ein Versprechen:

Wenn du es schaffen solltest, dranzubleiben und dies Buch durchzuarbeiten, dann müßtest du komplizierte Texte wie diesen hier auch in Esperanto vestehen können. Sogar ein Buch könntest du lesen. In welĉer andere Sprachen wäre das denkbar?

Für die, die schon früher, in Hauruck-Verfahren, Esperanto-Texte entschlüsseln wollen: Ein Schlüsel steht auf Seite 60+61.