Saltu al enhavo

Latina/D Frazoj

El Vikilibroj

Latino → Esperanto[redakti]

Tē laudāmus! – clāmant.
Iam nōn spērō…
Ecce via!
 1. Narrātur.
 2. Tē laudāmus! – clāmant.
 3. Interrogō: Cūr laudor?
 4. Bene labōrat, itaque laudātur.
 5. Nōn labōrātis bene.
 6. Cūr nōn properās? Vocāris!
 7. Vocāmur, itaque properāmus.
 8. Saepe nōn labōrās bene. Cūr?
 9. Iam nōn spērō.
 10. Ignōrat et nōn interrogat!
 11. Saepe vocātur.
 12. Iam diū labōrāmus.
 13. Puella magistram salūtat.
 14. Cūr nōn interrogāmus?
 15. Tē amat, itaque tē vocat.
 16. Ecce via!
 17. Cūr clāmātis!?
 18. Puellae industriam laudō.
 19. Agricola herbās ignōrat, itaque herbae dēgenerant.
 20. Rēgīna gemmās dēsīderat.
 21. Salūtō, itaque salūtor.
 22. Fābulās, nōn historiam narrās.
 23. Industria agricolārum nōn saepe laudātur.
 24. Magistra puellīs fābulam narrat.
 25. Glōria nōn dēgenerat, – spērant.
 26. Tamen glōria historiā necātur.
 27. Magistra puellam interrogat: Cūr ignōrās?
 28. Stat rosa sub stēllīs.
 29. Cantō.
 30. Nautae ad īnsulam navigant.
 31. Magistrās amō, sed scholam nōn amō.
 32. Nautae viam ignōrant.
 33. Magistra puellīs saepe fābulās narrat, itaque puellae magistram amant.
 34. Poēta Mūsās vocat: Adiuvāte!
 35. Cūr tē puellae nōn amant?
 36. Viam mōnstrō.
 37. Sine incolīs dēgenerat patria.
 38. Incolae patriam amant, industriā patriae glōriam parant et prō patriae glōriā labōrant.
 39. Nautās pīrāta imperat.
 40. Margarītās ex aquā ēlevat.
 41. Cūr nōn sperātis?
 42. Fīliābus fābulam narrō.
 43. Magistra puellās interrogat: Cūr scholam nōn amātis?
 44. Puella bene labōrat, tamen magistra puellam nōn laudat.
 45. Puellae magistram nōn amant, tamen magistra puellās amat.

Esperanto → Latino[redakti]

 1. Ci rakontas. [solvo 1]
 2. Kial ŝi ne laboras? [solvo 2]
 3. Li rapidas. [solvo 3]
 4. Ili estas amataj. [solvo 4]
 5. Mi laŭdiĝas. [solvo 5]
 6. Li ofte kantas. [solvo 6]
 7. Vi estas amataj. [solvo 7]
 8. Ili jam laboras. [solvo 8]
 9. Kial ci demandas? [solvo 9]
 10. Ili ne laboras bone, tial ili ne estas laŭdataj. [solvo 10]
 11. Ŝi ofte demandas. [solvo 11]
 12. Ci estas amata. [solvo 12]
 13. Vi esperas. [solvo 13]
 14. Ŝi amas la poeton. [solvo 14]
 15. Ni salutas, sed ne estas salutataj. [solvo 15]
 16. Jam longe ili imperas. [solvo 16]
 17. Mi amas cin. [solvo 17]
 18. La kamparano speras kaj preĝas. [solvo 18]
 19. Amu min! [solvo 19]
 20. Reĝino, helpu! [solvo 20]
 21. La poeto rakontas pri malĝojo de l’ ŝipanoj. [solvo 21]
 22. La virino sen filinoj preĝas. [solvo 22]
 23. Tial min la knabino amas. [solvo 23]
 24. La fabelo rakontas pri deinoj. [solvo 24]
 25. Li demandas la instruistinon. [solvo 25]
 26. La poeto vokas Muzojn. [solvo 26]
 27. La steloj helpas la ŝipiston, tial la ŝipisto salutas la stelojn. [solvo 27]
 28. La reĝinfilino amas perlojn. [solvo 28]
 29. La piratoj ŝipiras al la insuloj. [solvo 29]
 30. Knabinoj rapidas, virinoj ne. [solvo 30]
 31. La ŝipulo rakontas al la piratoj fablojn. [solvo 31]
 32. Vi deziras vivon, sed estas mortigataj. [solvo 32]
 33. Vi amu la familion kaj la patrujon. [solvo 33]
 34. Mi ne scias [solvo 34]
 35. Jen rozo! – krias la knabino; ŝi amas rozojn. [solvo 35]
 36. Por gemo ŝi mortigas la piraton. [solvo 36]
 37. Ili amas la patrujon, sed ili ne amas la reĝinon. [solvo 37]
 38. La knabinoj salutas la instruistinon, sed la instruistino ne salutas la knabinojn. [solvo 38]

Latino → Esperanto +[redakti]

Cur cantat? – Amatur.
Īnsula pīrātārum.
 1. Dum spiro, spero.
 2. Amamini; cur non amatis?
 3. Ignoratis! – clamat.
 4. Appropinquat, sed non properat.
 5. Cur cantat? – Amatur.
 6. Desideras gemmas et margaritas.
 7. Dea et poetas et piratas amat.
 8. Semper spero!
 9. Amo, sed non amor.
 10. Te voco, sed non appropinquas.
 11. Ecce! insula piratarum.
 12. Dum me amas, spiro.
 13. Sine aqua degenerat herba.
 14. Bene narras, bene!
 15. Salutamus, sed non salutamur.
 16. Amamini, puellae: cur non amatis?
 17. Et poetae et piratae vitam et feminas amant.
 18. Patriae et Musis, – clamant poetae.
 19. Non amo te.
 20. Ora et labora!

Solvoj[redakti]

 1. Narrās.
 2. Cūr nōn labōrat?
 3. Properat.
 4. Amantur.
 5. Laudor.
 6. Saepe cantat.
 7. Amāminī.
 8. Iam labōrant.
 9. Cūr interrogās?
 10. Nōn labōrant bene, itaque nōn laudantur.
 11. Saepe interrogat.
 12. Amāris.
 13. Spērātis.
 14. Poētam amat.
 15. Salūtāmus, sed nōn salūtāmur.
 16. Iam diū imperant.
 17. Tē amō.
 18. Agricola spērat et ōrat.
 19. Amā(te) mē!
 20. Rēgīna, adiuvā!
 21. Poēta dē nautārum trīstitiā narrat.
 22. Fēmina sine fīliābus ōrat.
 23. Itaque mē puella amat.
 24. Fābula dē deābus narrat.
 25. Magistram interrogat.
 26. Poēta Mūsās vocat.
 27. Stēllae nautae adiuvat, itaque nauta stēllās salūtat.
 28. Rēgīnae fīlia margarītās amat.
 29. Pīrātae ad īnsulās navigant.
 30. Puellae properant, fēminae nōn.
 31. Nauta pīrātīs fābulās narrat.
 32. Vītam dēsīderātis, sed necāminī.
 33. Familiam et patriam amāte.
 34. Ignōrō.
 35. Ecce rosa! – puella clāmat; rosās amat.
 36. Prō gemmā pīrātam necat.
 37. Patriam amant, sed rēgīnam nōn amant.
 38. Puellae magistram salūtant, sed magistra puellās nōn salūtat.