Lingvistiko/Vortaro

El Vikilibroj
Ĝermo
Ĉi tiu ĉapitro estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redakti»
Lingvistiko

A[redakti]

afikso
en - affix
es - afijo
fr - affixe
ru - áффикс
aglutina
es - aglutinante
fr - agglutinante
ru - агглютинациóнный
alofono
en - allophone
es - alófono
fr - allophone
ru - аллофóн
artikolo
en - article
fr - article
ru - артикль
be - артыкль

D[redakti]

deklinacio (vidu kazo)
es - declinación
fr - déclinaison
ru - склонéние (см. падеж)
dialekto
en - dialect
fr - dialecte
ru - диалéкт

E[redakti]

etimologio
en - etymology
es - etimología
ru - этимолóгия

F[redakti]

fanda (vidu aglutina)
fonemo
en - phoneme
es - fonema
fr - phonème
ru - фонéма
fonetiko
en - phonetics
es - fonética
fr - phonétique
ru - фонéтика
fonologio
en - phonology
es - fonología
fr - phonologie
ru - фонолóгия

G[redakti]

genro
es - género
fr - genre
pt - gênero
ru - род
gramatiko
en - grammar
es - gramática
fr - grammaire
ru - граммáтика

I[redakti]

infinitivo
de – Infinitiv
en – infinitive
es – infinitivo
fr - infinitif
ru - инфинитив (неопределённая фóрма)

Ĵ[redakti]

ĵargono
es - jerga
fr - jargon

K[redakti]

kazo
es - caso
fr - cas
ru - падéж
konjugacio
es - conjugación
fr - conjugaison
ru - спряжéние
konjunkcio
es - conjunción
fr - conjonction
ru - союз

L[redakti]

lingva familio
en - language family
fr - famille de langues
ru - языковáя семья

M[redakti]

morfologio
en - morphology
es - morfología
fr - morphologie

O[redakti]

ortografio
fr - orthographe
ru - орфогрáфия

P[redakti]

piĝino
en - pidgin
fr - pidgin
ru - пиджин
planlingvo
fr - langue planifiée
pragmatiko
es - pragmática
fr - pragmatique
prefikso
en - prefix
es - prefijo
fr - préfixe
ru - прéфикс
pronomo
es - pronombre
fr - pronom
pt - pronome
ru - местоимéние

S[redakti]

semantiko
es - semántica
fr - sémantique
sintakso
fr - syntaxe
sinteza (lingvo)
es - lengua sintética
fr - langue synthétique
slango
en - slang
fr - argot
subjunkcio
sufikso
en - suffix
es - sufijo
fr - suffixe

V[redakti]

verbo
en - verb
fr - verbe
ru - глагóл
vorto
en - word
es - palabra
fr - mot
ge - wort
ru - cлóво